Nakil Giriş Ve Çıkış İşlemleri Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 31.05.2017 tarihli “Nakil giriş ve çıkış işlemleri” hakkında duyuru yayımlanmıştır. Yapılan duyuruya göre işverenler işyerinde çalıştırdıkları sigortalıları kendilerine ait diğer işyerlerinde, sigortalının hizmet akdi sona ermeden çalıştırmaya devam edecekler ise; Öncelikle sigortalının işten ayrılış bildirgesini düzenlemeleri gerekmekte olup ayrılış nedeni “16-Nakil” ise, işten ayrılış menüsünde sigortalının “Nakil Gideceği İşyeri Sicil”…