Teklif İsteme Formu


Teklif İsteyen Firma Ünvanı

Teklif İstenen Hizmetin Konusu / Yıl

Tam Tastik
Ulusal Standartta Denetim (Spk)
Uluslararası Standartta Denetim
Gaap Standartlarinda Denetim
Mali Analiz

Telefon

Adres

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Ve Sicil No

İrtibat Kurulacak Kişi

Firma E-Mail Adresi

Yön.Krl. Başkanı Adı Soyadı

Yön.Krl. Başkanı E-Mail Adresi

Genel Müdür Adı Soyadı

Genel Müdür e-mail

Mali İşler Müdür Adı Soyadı

Mali İşler Müdür e-mail

Finansman Sorumlusu

Ortaklık Yapısı

Ortaklik Yapısı(a)

Ortaklik Yapısı(b)

Ortaklik Yapısı(c)

Ortaklik Yapısı(d)

Ortaklik Yapısı(e)

Sermeyesi(e)

En Son 2 Yıl Bilanço Ve Gelir Tablosu(Ekte verilecek)

Personel Sayısı

Varsa Değişik Şehirdeki Şubeleri, İşyerleri, Adresleri

Teklifi İsteme Şekli

Firmamıza Hangi Kaynaktan Ulaştınız