Sgk “E-Tebligat” Sistemine Geçti

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7020 Sayılı Kanun”), 27 Mayıs 2017 tarih 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 7020 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesine ek fıkra eklenmiştir. Düzenlemeye göre 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine istinaden tebliğ işlemleri…