Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 06.10.2017 tarih ve 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’in 1. maddesi kapsamında, Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 3. maddesine “Elektronik Arşiv” ve “Elektronik Fatura (E-fatura)” tanımları eklenmiştir. Yönetmelik’in 2. maddesi uyarınca, faktoring işlemi esnasında finansman sağlanmadan önce kuruluş tarafından müşteri…