2015/25 Sayılı Ve Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Konulu Sgk Genelgesinde Değişiklik

28 Nisan 2017 tarihli 2017/19 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi (“SGK”) ile 2015/25 Sayılı ve Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele konulu genelgede değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu genelge ile 2015/25 sayılı genelgenin “2.2.1- İşe başlama tarihlerinin tespiti”başlıklı bölümünde ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki kısım eklenmiş olup sadece kolluk kuvvetlerine yapılan bildirimler ile SGK kayıtlarındaki 10 güne…