İhracatçıya Yeşil Pasaport

23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9962 sayılı Karar ile, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine karar verilmiştir. İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar hükümlerine göre, son 3 takvim yılı…