Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ (297)

Resmi Gazete Tarihi: 16 Mart 2017 Resmi Gazete Sayısı: 30009 297 Seri Nolu GVK Tebliği’nde 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 18. maddenin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır. AMAÇ Öngörülen…