Defterlerin Kapanış Tasdiki

KAPANIŞ TASDİKİ ZORUNLU OLAN DEFTERLER Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin yapılması zorunludur. YEVMİYE DEFTERİ İzleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerekmektedir. Buna göre, 2016 yılına ilişkin yevmiye defteri en geç 30 Haziran 2017’ye kadar notere tasdik ettirilmelidir. Noter tarafından “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanmalıdır.…