Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)

Resmi Gazete Tarihi: 05 Mayıs 2017 Resmi Gazete Sayısı: 30057 Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen bent ile, yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni…

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ (297)

Resmi Gazete Tarihi: 16 Mart 2017 Resmi Gazete Sayısı: 30009 297 Seri Nolu GVK Tebliği’nde 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 18. maddenin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır. AMAÇ Öngörülen…

fevzi bulut

Eğitim

Eğitimin adı : Son yasal düzenlemeler ışığında Vergi incelemesi ve mükellef hakları Eğitimcinin Adı : YMM Fevzi Bulut Eğitimin Yeri : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Eğitimin Tarihi : 28 Mart 2017  Saat: 14:00 Eğitimin içeriği : 1-vergi mükelleflerinin incelemeye girmesi: İncelemeye girecek mükelleflerin seçimi nasıl olur.? 2- Vergi incelemesinden kaçınmak mümkün müdür.? 3-…

Yeni SGK teşviği

9 Şubat 2017, 29974 Sayılı Resmi Gazete ile alınan 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere prim desteği. MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir…