Defterlerin Kapanış Tasdiki

KAPANIŞ TASDİKİ ZORUNLU OLAN DEFTERLER Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin yapılması zorunludur. YEVMİYE DEFTERİ İzleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerekmektedir. Buna göre, 2016 yılına ilişkin yevmiye defteri en geç 30 Haziran 2017’ye kadar notere tasdik ettirilmelidir. Noter tarafından “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanmalıdır.…

Nakil Giriş Ve Çıkış İşlemleri Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 31.05.2017 tarihli “Nakil giriş ve çıkış işlemleri” hakkında duyuru yayımlanmıştır. Yapılan duyuruya göre işverenler işyerinde çalıştırdıkları sigortalıları kendilerine ait diğer işyerlerinde, sigortalının hizmet akdi sona ermeden çalıştırmaya devam edecekler ise; Öncelikle sigortalının işten ayrılış bildirgesini düzenlemeleri gerekmekte olup ayrılış nedeni “16-Nakil” ise, işten ayrılış menüsünde sigortalının “Nakil Gideceği İşyeri Sicil”…