Tasdik Hizmetleri

Tasdik Hizmetleri 1.Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi yıllık beyannameleri ve bunlara ekli diğer bildirimler 2.Özel Tüketim Vergisi ile ilgili tasdik raporları 3.Mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan raporlar    a.Vergi teşviki, vergi iadesi ve vergi muafiyetine ilişkin raporlar    b.Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan raporlar (sermayenin korunması vb.)    c.3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş…

Bin 300 TL/Net Asgari Ücret

Bugünlerde gündemin konusu olan 1300 TL/Net Asgari Ücret için ilk altı ay için 1150 TL,İkinci Altı Ay için 1.300 TL/Net kurgulayanlar oluyor. Şimdi gözler komisyonda özellikle işveren tarafının teklifleri ile şekillenecektir. Belki  de komisyona girecek işçi ve işveren taraflarının elinde bizim hazırladığımıza benzer tablolarda olacaktır. Bu tabloları değerlendirilerek ,iktidara taşınan partinin hükümet yetkileri de yorumlayarak…

GSS Borçlarını Ödemek İçin Son Gün

Genel sağlık sigortası kapsamındaki prim borçlarını yapılandırmak isteyenler için son gün Borcunu tek seferde ödeyenlerin borç faizinin tamamı silinecek. Taksit seçeneğinde ise iki ayda bir ödeneceği için 36 aylık vade hakkı var. Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması için tek bir gün kaldı, o da yarın… Bu nedenle borçlarını yapılandırmak isteyenlerin yarın sabah erkenden başvurularını…

Vakıflar İçin Vergi Tehlikesi!

Dernek ve vakıflar aslında vergi mükellefi değillerdir. Bu kuruluşlar gelir vergisinin de kurumlar vergisinin de mükellefi olmazlar.   Ancak iktisadi işletmenin oluşmasıyla kurumlar vergisi mükellefi olacaktır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesi dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında saymıştır. İktisadi işletmelerin belirgin özellikleri; bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir…