GSS Borçlarını Ödemek İçin Son Gün

Genel sağlık sigortası kapsamındaki prim borçlarını yapılandırmak isteyenler için son gün Borcunu tek seferde ödeyenlerin borç faizinin tamamı silinecek. Taksit seçeneğinde ise iki ayda bir ödeneceği için 36 aylık vade hakkı var. Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması için tek bir gün kaldı, o da yarın… Bu nedenle borçlarını yapılandırmak isteyenlerin yarın sabah erkenden başvurularını…

Vakıflar İçin Vergi Tehlikesi!

Dernek ve vakıflar aslında vergi mükellefi değillerdir. Bu kuruluşlar gelir vergisinin de kurumlar vergisinin de mükellefi olmazlar.   Ancak iktisadi işletmenin oluşmasıyla kurumlar vergisi mükellefi olacaktır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesi dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında saymıştır. İktisadi işletmelerin belirgin özellikleri; bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir…