fevzi bulut

KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Resmi Gazete Tarihi: 15 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29980   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (SERİ NO: 11) yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar listesine dahil edilmiştir. İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa…