Ar-Ge Mevzuatında Değişiklik

Resmi Gazete Tarihi: 14 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29979 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. AR-GE VE TASARIM FAALİYETİNE İLİŞKİN İNDİRİLEBİLECEK HARCAMALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR Merkez dışında geçen süreye ilişkin yol ve gündelik Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin…

fevzi bulut

KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Resmi Gazete Tarihi: 15 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29980   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (SERİ NO: 11) yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar listesine dahil edilmiştir. İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa…