Ar-Ge Mevzuatında Değişiklik

Resmi Gazete Tarihi: 14 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29979 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. AR-GE VE TASARIM FAALİYETİNE İLİŞKİN İNDİRİLEBİLECEK HARCAMALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR Merkez dışında geçen süreye ilişkin yol ve gündelik Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin…

fevzi bulut

KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Resmi Gazete Tarihi: 15 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29980   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (SERİ NO: 11) yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar listesine dahil edilmiştir. İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa…

fevzi bulut

6736 SAYILI SGK YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI

6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup bahse konu Kanun ile yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu…

Yeni SGK teşviği

9 Şubat 2017, 29974 Sayılı Resmi Gazete ile alınan 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere prim desteği. MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir…