Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)

Resmi Gazete Tarihi: 05 Mayıs 2017 Resmi Gazete Sayısı: 30057 Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen bent ile, yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni…

KDV Oranı %8 ötv Oranı %0 Uygulanacak Mal Teslimlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Süresi Uzatılmıştır

29 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30052 Karar Sayısı : 2017/10106 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2017 tarihli ve 50162 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca…

fevzi bulut

KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Resmi Gazete Tarihi: 15 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29980   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (SERİ NO: 11) yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar listesine dahil edilmiştir. İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa…