Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

“Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama” konulu 2017/18 sayılı SGK Genelgesi 11.04.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genelgede, işverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarından biri olan, çalıştırılan kişilerin sigortalı bildirilmemesi veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespiti durumlarında uygulanacak yasaklamalarla ilgili bilgiler yer almaktadır 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı…

fevzi bulut

Eğitim

Eğitimin adı : Son yasal düzenlemeler ışığında Vergi incelemesi ve mükellef hakları Eğitimcinin Adı : YMM Fevzi Bulut Eğitimin Yeri : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Eğitimin Tarihi : 28 Mart 2017  Saat: 14:00 Eğitimin içeriği : 1-vergi mükelleflerinin incelemeye girmesi: İncelemeye girecek mükelleflerin seçimi nasıl olur.? 2- Vergi incelemesinden kaçınmak mümkün müdür.? 3-…

Yeni SGK teşviği

9 Şubat 2017, 29974 Sayılı Resmi Gazete ile alınan 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere prim desteği. MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir…