Transfer Fiyatlandırması İlişkili Kişi Kavramı

1- İlişkili Kişi Bir kurum açısından ilişkili kişi; • Kurumların kendi ortaklarını, • Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, • Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, • Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi…

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

“Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama” konulu 2017/18 sayılı SGK Genelgesi 11.04.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genelgede, işverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarından biri olan, çalıştırılan kişilerin sigortalı bildirilmemesi veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespiti durumlarında uygulanacak yasaklamalarla ilgili bilgiler yer almaktadır 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı…