Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği(Seri No: 45)

Resmi Gazete Tarihi: 22 Nisan 2017 Resmi Gazete Sayısı: 30046 1-Konusu Tebliğ’de, yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter…

Transfer Fiyatlandırması İlişkili Kişi Kavramı

1- İlişkili Kişi Bir kurum açısından ilişkili kişi; • Kurumların kendi ortaklarını, • Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, • Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, • Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi…

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

“Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama” konulu 2017/18 sayılı SGK Genelgesi 11.04.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genelgede, işverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarından biri olan, çalıştırılan kişilerin sigortalı bildirilmemesi veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespiti durumlarında uygulanacak yasaklamalarla ilgili bilgiler yer almaktadır 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı…

Teknolojik Ürün Yatırım Desteği

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik’te yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir. Amacı ve Kapsamı Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik ar-ge…