Nakil Giriş Ve Çıkış İşlemleri Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 31.05.2017 tarihli “Nakil giriş ve çıkış işlemleri” hakkında duyuru yayımlanmıştır. Yapılan duyuruya göre işverenler işyerinde çalıştırdıkları sigortalıları kendilerine ait diğer işyerlerinde, sigortalının hizmet akdi sona ermeden çalıştırmaya devam edecekler ise; Öncelikle sigortalının işten ayrılış bildirgesini düzenlemeleri gerekmekte olup ayrılış nedeni “16-Nakil” ise, işten ayrılış menüsünde sigortalının “Nakil Gideceği İşyeri Sicil”…

Sgk “E-Tebligat” Sistemine Geçti

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7020 Sayılı Kanun”), 27 Mayıs 2017 tarih 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 7020 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesine ek fıkra eklenmiştir. Düzenlemeye göre 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine istinaden tebliğ işlemleri…

2015/25 Sayılı Ve Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Konulu Sgk Genelgesinde Değişiklik

28 Nisan 2017 tarihli 2017/19 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi (“SGK”) ile 2015/25 Sayılı ve Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele konulu genelgede değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu genelge ile 2015/25 sayılı genelgenin “2.2.1- İşe başlama tarihlerinin tespiti”başlıklı bölümünde ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki kısım eklenmiş olup sadece kolluk kuvvetlerine yapılan bildirimler ile SGK kayıtlarındaki 10 güne…

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

“Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama” konulu 2017/18 sayılı SGK Genelgesi 11.04.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genelgede, işverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarından biri olan, çalıştırılan kişilerin sigortalı bildirilmemesi veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespiti durumlarında uygulanacak yasaklamalarla ilgili bilgiler yer almaktadır 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı…

fevzi bulut

Eğitim

Eğitimin adı : Son yasal düzenlemeler ışığında Vergi incelemesi ve mükellef hakları Eğitimcinin Adı : YMM Fevzi Bulut Eğitimin Yeri : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Eğitimin Tarihi : 28 Mart 2017  Saat: 14:00 Eğitimin içeriği : 1-vergi mükelleflerinin incelemeye girmesi: İncelemeye girecek mükelleflerin seçimi nasıl olur.? 2- Vergi incelemesinden kaçınmak mümkün müdür.? 3-…

fevzi bulut

6736 SAYILI SGK YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI

6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup bahse konu Kanun ile yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu…

Yeni SGK teşviği

9 Şubat 2017, 29974 Sayılı Resmi Gazete ile alınan 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere prim desteği. MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir…