Transfer Fiyatlandırması İlişkili Kişi Kavramı

1- İlişkili Kişi Bir kurum açısından ilişkili kişi; • Kurumların kendi ortaklarını, • Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, • Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, • Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi…