İhracatçıya Yeşil Pasaport

23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9962 sayılı Karar ile, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine karar verilmiştir. İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar hükümlerine göre, son 3 takvim yılı…

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ (297)

Resmi Gazete Tarihi: 16 Mart 2017 Resmi Gazete Sayısı: 30009 297 Seri Nolu GVK Tebliği’nde 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 18. maddenin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır. AMAÇ Öngörülen…

2017/9973 Bakanlar Kurulu Kararı

Resmi Gazete Tarihi: 15 Mart 2017 Resmi Gazete Sayısı: 30008 2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile Damga Vergisi, Harçlar Kanunu ve KKDF mevzuatında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelerin özeti aşağıdaki dikkatinize sunulmaktadır. DAMGA VERGİSİ Aşağıda yer alan sözleşmelerde damga vergisi oranı 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır. (Yürürlük Tarihi: 15 Mart 2017) Resmi şekilde…

fevzi bulut

Eğitim

Eğitimin adı : Son yasal düzenlemeler ışığında Vergi incelemesi ve mükellef hakları Eğitimcinin Adı : YMM Fevzi Bulut Eğitimin Yeri : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Eğitimin Tarihi : 28 Mart 2017  Saat: 14:00 Eğitimin içeriği : 1-vergi mükelleflerinin incelemeye girmesi: İncelemeye girecek mükelleflerin seçimi nasıl olur.? 2- Vergi incelemesinden kaçınmak mümkün müdür.? 3-…

İHRACAT E-FATURA UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını e-fatura olarak düzenleyeceklerdir (454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği). Uygulamaya geçiş zorunluluğunun başlangıç tarihi 1/7/2017 olarak belirlenmiştir (475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel…