İHRACAT E-FATURA UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını e-fatura olarak düzenleyeceklerdir (454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği). Uygulamaya geçiş zorunluluğunun başlangıç tarihi 1/7/2017 olarak belirlenmiştir (475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel…