01/07/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru

1/7/2017 tarihinde ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu başlayacak mükelleflere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan duyuruya göre, İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. Uygulama zorunluluğu 1/7/2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükellefler, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.…

İHRACAT E-FATURA UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını e-fatura olarak düzenleyeceklerdir (454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği). Uygulamaya geçiş zorunluluğunun başlangıç tarihi 1/7/2017 olarak belirlenmiştir (475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel…