01/07/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru

1/7/2017 tarihinde ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu başlayacak mükelleflere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan duyuruya göre, İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. Uygulama zorunluluğu 1/7/2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükellefler, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.…